www.belgeselfotograf.com internet sitesi, "Gültekin ÇİZGEN" röportajından alıntıdır.

......."Belgesel fotograf "araç" olarak insanların yabancılaşmamış ve fotograf mantığıyla insan ve doğaya dönük bir evreni anlamalarına, kavramalarına doğrudan yarar sağlayabilir. Belgesel fotograftan da sanattan beklentilerimiz ne ise onu bekleyebiliriz.".......

......."Belgesel fotograf, fotograf anlatımlarının temelidir. Bunun karşıtı olan deneysel fotograftan ana farkı şudur: Bilindiği gibi fotograf, teknik olarak icadıyla resim sanatını derinden etkilemiş ve resmin doğadan insana yansıyan gerçekliğini değiştirerek, insandan doğaya dönen yeni bir gerçekliğe çevirmiştir. Fotograf ise doğadan insana yansıyan temelde o eski resim anlatımının yerine geçmiştir. Sanatçılar bu anlatımı kişisel bilgi birikimleri ile tamamlar, bu anlamda yorumlar ekleyerek belgesel fotografı zenginleştirmişlerdir. Fotograf yabancılaşmamıştır" .......

......."Bu fotograf akımında sanatçı insan ve doğanın ritmindeki tamlamalarıyla varolanı bireysel olarak yorumlayabilmektedir. Bugün değişik fotografçıların aynı alt yapılarla aynı alana bakmalarında ve fotograf sonuçlarında kesin farklılıklar olduğunu biliyoruz. Bu da gösteriyor ki, belgesel fotograf bir konunun olduğu gibi aktarımı asla değildir. Yorum, aynı olmayan aktarımın varyantlarındadır.".......

....... "İletişim çağını başlatan doğrudan fotograftır. Sinema ve televizyon, fotografın çocuklarıdır. Elbette bu dallardaki ürünler tüm sanat dallarını etkileyip, beslediği gibi fotografa da etkileri olmuştur. Sinema ve televizyona bir teknik olarak bakarsak aktardığı sadece ve sadece fotograftır.".......

......."Her içerik ve biçim taşıyan plastikte estetik bir sorgulama temelde vardır. Bunların yüksek bir standarda vardırılması o konuya eğilen sanatçının çapıyla doğru orantılıdır. Eğer bir sanat adamı belgesel kanalda sanatlı bir anlatım yakalayabilmişse açık olarak bir estetik de sergilemektedir. Estetik, sanattan soyutlanan bir şey değildir. Sanat denizinde "estetik balığı" ayrı bir yem ve iğneyle tutulmaz. Estetik, sanat yaratımının, ürününün ayrılmaz bir parçasıdır.".......

......."işin nasıl yapıldığından çok, ne yapıldığı önemlidir.".......

......."Belgesel fotograf ne kadar kemirilip zorlanırsa zorlansın,"fotografın temel işlevine" sadık kaldığı ölçekte gücü sürecektir.".......

www.cerentuncer.net© 2008 Ceren Tuncer tarafından tüm hakları saklıdır.
Web sitesinin hiç bir bölümü izinsiz kopyalanamaz, değiştirilemez veya yayınlanamaz.